Пожароизвестителна техника

Пожароизвестителна техника

Фирма „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ извършва изграждане и монтиране на пожароизвестителни системи. Фирмата се ангажира с гаранционна и извънгаранционна поддръжка, а така също с месечна профилактика на изградени вече системи.

Call Now Button