Професионално обучение

Професионално обучение

„Общинска охрана и СОТ – Сливен“ вече две години работим с центъра за професионално обучение към фирма „Даяна – Х“. Вече преминахме два етапа. Третият етап, в който навлизаме е ние да извършваме съвместно с центъра обучение, като обучаваме охранители в едни по-кратки курсове, по утвърдени програми от МВР и образователното министерство, с тяхната методическа помощ.

Лекторите са наши, на база нашите обекти. Плановете обаче са актуализирани с включване на обучение срещу тероризъм. На 28, 29 и 30 юни ще участваме в откритата трудова борса на Община Сливен, в която ще презентираме дейността на охранителите от фирмата и предстоящото обучение.

Много важно е да се подчертае, че центърът предлага реализация на хората преминали курса. До момента ние обучавахме охранители по учебните планове на центъра, но курсът на обучение беше 300 часа. Сега е съкратен и е 44 часа. Следва пет дни практическа работа на терен.

„Фирмата ние е с лицензия, като център за професионално обучение. От две години имаме офис в град Сливен. Ние имаме и трудова борса, като моята идея е обучените кадри да бъдат реализирани на трудовия пазар. От това по-добро не виждам“ – Йорданка Бинева, управител на фирма „Даяна – Х“.

Ако хората желаят, всеки преминал курса, може да се реализира. С изключение на лицата със здравословни проблеми. Доволни сме с взаимодействието с общинската фирма за охрана в Сливен. Стигнахме до решението да сключим договор за съвместна дейност.

Фирмата ще предостави базите и лекторите си, а ние следим, съдействаме, консултираме и даваме на всеки успешно завършил удостоверение за професионално обучение. записванията за обучението ще бъдат в общинската фирма срещу 50 лева.

Call Now Button