Охрана с видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Изграждане на системи за видеонаблюдение, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки обект.

Охраната с Видеонаблюдение се състои в следното:

Обезпечаване на обекти със сигнално охранителна техника и система за Видеонаблюдение;
Мониторинг на обекти, осъществяван чрез нашия контролно-технически център и реагиране с патрулен автомобил при алармено събитие;
Монтиране на камери по всички възлови места на обекта и прилежащи устройства за наблюдение и контрол;
Контрол на достъп;
Денонощно наблюдение на видеокамерите;
Безжична връзка (радиостанции и мобилни телефони)
Call Now Button