Кратка историческа справка

Първоначално,съществуващото звено „Общинска полиция“ е създадено за осъществяване на обществен ред на общински обекти, като съществува в тази си форма до 1997г. По късно с разрастване на потребностите и изискванията за охрана, службата се регистрира в Общинско дружество. Под името „Дружество за охрана и сигурност“ ЕООД е създадено и вписано на 12.07.2001г. с Решение №1155 на Окръжен съд гр. Сливен с управител Никола Георгиев Николов и седалище на управление гр. Сливен ул. Миркович №2. Пререгистрирано с Решение №1853 от  01.12.2003г. за вписване на новият управител Панайот Динев Добрев. Пререгистрирано с Решение №675 от 21.04.2004г. на Окръжен съд гр. Сливен за вписване на новият управител Никола Проданов Кънев. Последна пререгистрация с Решение №1837 от 16.12.2005г. на Окръжен съд гр. Сливен за вписване на ново и до момента наименование „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД. Вписана промяна на управител от 28.03.2012г. – Красимир Иванов Александров. Вписана промяна на управител от 11.03.2016г. – Петко Златев Чолаков и до настоящия момента.

Към настоящия момент „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД е най голямата охранителна фирма на територията на област Сливен, която предоставя комплексен тип охрана. Дружеството охранява 98% от училищата в община Сливен като осъществява и охрана на всички културни и спортни мероприятия организирани от Общината и други клубове и организации.

Общинска охрана и СОТ-Сливен

Охранителна фирма „Общинска охрана и СОТ-Сливен“ е създадена през 2001г. Дейността и е насочена в няколко основни области – физическа охрана, СОТ- охрана и мониторинг на обекти, терени, движимо и недвижимо имущество, физически лица, мероприятия.

Фирмата ни разполага със звена, обезпечени с висококвалифицирани кадри – оператори, техници, патрули и охранители.

От 2001г. фирмата ни организира и осъществява физическа охрана на лица и обекти, а от 2004г. разполага с техническа (СОТ) охрана.

Във времето, в което живеем, сигурността е привилегия на всеки гражданин и бизнес. Ако Вие имате необходимот от доказани професионалисти, за нас ще е удоволствие да работим заеднo.

Оставете Вашите грижи за охраната на Нас.

Сфери на работа

Физическа охрана

Контрол и насочване на външни лица, проверки, наблюдения и обход на обектите.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СОТ – охрана

Обезпечаване и мониторинг на обекти със сигнално охранителна техника.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Охрана с online Видеонаблюдение

Мониторинг на обекти и реагиране с патрулен автомобил при алармено събитие.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Сигнално Охранителна Техника

Изграждане на системи за видеонаблюдение, според нуждите на обекта.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Пожароизвестяване

Изграждане и монтиране на пожароизвестителни системи.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

План за охрана

Изискваме от Ръководството Ви съвместно обсъждане на плана за действие при бедствени ситуации, природни бедствия, пожар, терористични актове и други аварийни ситуации.
Охраната трябва да е запозната с материално отговорните лица и техните имена, телефони и адреси за връзка и за съдействие.
Изготвяме План за охрана, изцяло съобразен с вътрешния правилник на Възложителя.

Комфорт и сигурност

Фирма „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ работи за :

Опазване имиджа на Възложителя;
Съхраняване и опазване на фирмената тайна;
Опазване на физическата цялост на Възложителя и работещите за него служители;
Добри обноски към клиентите на фирмата Възложител;
Недопускане проникването на външни лица в охранявания обект;
Опазване имуществото Ви и пресичане на злонамерени действия срещу него;

Контрол

Работата се контролира от висококвалифицирани наши служители, които осъществяват контрол над охранителите в различните часове на денонощието. По този начин се регулира работата на охраната.
Патрулите, разположени във всички райони на града и областта, служат за бързо реагиране и подпомагане на охранителите в екстремни ситуации. Контролът над тях се осъществява чрез изградени GPS- системи.

Взаимодействия

В постоянна връзка сме със служителите от РУ гр.Сливен;
Управителят на фирмата ни е член в комисията по сигурността в община Сливен;
Разполагаме с обучени кадри за физическа и техническа охрана;
Гарантираме ефикасна, ежедневна и пълноценна връзка с органите на МВР и „Пожарна и Аварийна безопасност“ за качественото изпълнение на поръчката.

Патрулиращи автомобили

Имаме патрулни автомобили на територията на гр. Сливен, гр. Кермен, гр. Нова Загора с. Желю войвода. Тези патрули постоянно проверяват и обхождат обектите ни с физическа охрана.

Радиовръзка

Работим с доказани лидери в областта за радиовръзка като  “KENWOOD”.

image025
image027
image029

Оперативен център

image031
image033
image035

Кадри

Охранителите ни са въоръжени с отличителни знаци и униформа, разполагат със средства за самоотбрана и радиовръзка.

Технически средства

Работим със световно известните фирми в областта на сигнално охранителната техника

Call Now Button