Лицензи

Фирмата ни притежава лицензи  издадени от ГД“Национална полиция“ и „Комисия за регулиране на съобщенията-гр.София за:

Лична охрана на физически лица; охрана на имуществото на физически и юридичeски лица; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари.
Ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба –
Администратор на лични данни.
Лиценз за Сигнално охранителна дейност и охрана на обекти
Лиценз за охрана на селскостопанско имущество
Разрешение за поддържане на противопожарни системи и съоръжение
Call Now Button