Сертификати

Сертификати и лицензи

Сертификати и лицензи

Фирмата ни притежава лицензи  издадени от ГД“Национална полиция“ и „Комисия за регулиране на съобщенията-гр.София за:

Лична охрана на физически лица; охрана на имуществото на физически и юридичeски лица; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари.
Ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба –
Сертификат по-системата за управление на качеството ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 е един от най – популярните в света стандарти, превърнал се във еталон за качество в бизнес отношенията. Ползата от него е , че се поддържа постоянно качество на услугите, управлението и прилагането на добрите практики.
Сертификат OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопастност при работа.
Администратор на лични данни.
Сертификат „Коректна фирма“ 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г.
Call Now Button