СОТ охрана

СОТ охрана

СОТ охраната се състои в следното:

Обезпечаване на обекти със сигнално охранителна техника/СОТ/;
Мониторинг на обекти обезпечени със СОТ;
Монтиране на камери по всички възлови места на обекта и всички прилежащи устройства за наблюдения и контрол;
Контрол на достъп;
Непрекъснато наблюдение на видеокамерите;
Безжична връзка /радиостанции и мобилни телефони/
При получаване на сигнал в контролно-технически център за посегателство върху охраняван обект, противодействаме с мобилни екипи.

Схема на радиовръзката осъществявана между централата и мобилните автопатрули.

Call Now Button