Пилотен проект за охрана на населените места в Община Сливен стартира от 1 Май
От 1 май до месец октомври в Община Сливен ще се реализира пилотен проект за засилване на охраната в населените места. Това стана ясно от работна среща на кмета Стефан Радев с управителя на „Общинска охрана и СОТ” Петко Чолаков, представители на полицията, кметове на населени места и секретаря на общината Валя Радева.
На срещата беше обявена готовността за стартиране на проекта. „Опитваме се да възстановим традицията с въвеждането на полски пазач, или по-популярен като пъдар. Започваме с една част от селата. Надявам се да имаме успех и според резултатите, следващата година да увеличим населените места”, каза Петко Чолаков.
Инициативата е на кмета на общината Стефан Радев след поет ангажимент към жителите на селата за опазване на селскостопанската им продукция и намаляване на кражбите. По негово разпореждане управителят на общинската охранителна фирма е разработил проекта. Днес кметът изрази задоволство от напредъка на екипите, работещи по възложената задача.
От 1 май ще бъдат назначени 15 охранители. Те ще осъществяват дейността си в три обособени центъра, чиито седалища ще бъдат в град Кермен и селата Желю войвода и Самуилово. Във всеки един от районите ще работят по петима души.
Първият център обхваща град Кермен и селата Младово, Бозаджии, Скобелево, Биково, Николаево, Чокоба и Глуфишево. Вторият – селата Самуилово, Крушаре, Гергевец, Панаретовци, Мечкарево и кв. „Речица“. Третият – Желю войвода,  квартал „Дебелата кория“ и селата Сотиря, Тополчане, Калояново, Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово, Горно Александрово и Камен.
Петко Чолаков съобщи, че при избора на тези центрове са взети под внимание много критерии и показатели. От съществена важност е било, че се намират в големи населени места.
За обезпечаване на дейността е предвиден финансов ресурс. Към всеки център ще има по един служебен автомобил. Охранителите ще бъдат оборудвани със снаряжение на „Общинска охрана и СОТ”. Те ще патрулират в тъмната част на денонощието, като ще опазват освен имуществото на хората по селата, така и тяхната селскостопанска продукция.  Екипите ще бъдат на подчинение на общинската фирма и на кметовете на населените места. Служителите ще се ползват с всички правомощия на охранители и ще работят в пълна координация с представители на районното управление на полицията в  Сливен, каза Чолаков. Охранителите са избрани от кметовете на населени места и познават особеностите на региона. Те ще преминат през съответното обучение и ще изпълняват дейността си под непосредствен контрол от служителите на общинската фирма.
Кметът Стефан Радев заяви, че очаква от охранителите отговорно и съвестно отношение към работата. „Правим го за сигурността на хората по селата, които от години очакват помощ срещу набезите върху тяхната продукция и собственост”, каза кметът.
Чолаков съобщи, че проектът е пилотен и се надява работата да бъде успешна, за да се засили охраната и в други населени места. Управителят на общинското дружество отбеляза, че от години само се говори за засилване на охраната по селата, но нищо не  се е правило и едва сега идеята ще се реализира. Чолаков благодари на кмета Стефан Радев за инициативата, която ще спомогне за опазване на имуществото и селскостопанската продукция на малки и средни производители.


Call Now Button