Продължава работата на екипите за охрана по населените места в Община Сливен

„Продължава работата на екипите за охрана по селата в община Сливен, които са познати на хората като полски пазачи или пъдари. Изпълняваме ангажиментите си отговорно в името на сигурността и спокойствието на жителите, което е основната идея на тази уникална за страната инициатива по предложение на кмета Стефан Радев“. Това заяви управителят на Общинското дружество „Общинска охрана и СОТ“ Петко Чолаков.

„Екипите патрулират в тъмната част на денонощието, като опазват имуществото на хората по селата и тяхната селскостопанска продукция. Финалът на проекта е през октомври. Сформирани са екипи в 25 населени места с три центъра, като всеки от тях обхваща различен брой села“, обясни Чолаков.

Най-голям е центърът в село Жельо войвода с обхват от 12 населени места с територия от 313 778 кв.км. Обходът, който правят екипите там, е 250 км. на денонощие. Следващият по големина е центърът със седалище в град Кермен. В него са включени 8 населени места като площта е 175 703 кв.км., а обходът е 212 км. Третият център е в село Самуилово с площ от 79 625 кв.км. и 24 – часовият обход е 130 км.

Първият център обхваща град Кермен и селата Младово, Бозаджии, Скобелево, Биково, Николаево, Чокоба и Глуфишево. Вторият – селата Самуилово, Крушаре, Гергевец, Панаретовци, Мечкарево и кв. „Речица“. Третият – Желю войвода, квартал „Дебелата кория“ и селата Сотиря, Тополчане, Калояново, Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово, Горно Александрово и Камен.

„През септември и октомври , когато е сезонът за прибирането на реколтата, ще стане ясно как се справят тези охранителни екипи и каква е необходимостта от тях. За следващия проект ще отчетем и криминогенната обстановка, за да бъде по-ефективна работата ни. Такъв вид охрана по селата е пилотен не само за региона, но и за цялата страна. Трябва да отбележим, че въпреки тежкото финансово положение на Община Сливен, е проявена загриженост към хората по селата и охраната на тяхната реколта“, коментира Чолаков. Приоритетно се охраняват дребните и средни производители, които нямат възможност сами да осигурят хора за опазване на продукцията си. Според началника на Общинска охрана и СОТ екипите, които охраняват по селата, са в помощ и на полицията, като взаимно се координират и имат връзка по между си. Сред охранителите има бивши полицаи и военнослужещи. Всички преминават обучение в специализирания център към Общинска охрана. Според Чолаков три са основните проблема в охранителния сектор. Това са високите отговорности, малките правомощия и ниското заплащане.

„Първите два проблема очакваме да се решат с новия Закон за частната охранителна дейност, който е внесен в Народното събрание, като очакваме и завишаване на правомощията, и по- голяма свобода в работата на охранителите. Основният проблем ще остане ниското заплащане и мотивацията на млади хора да се включат в нашата дейност“, коментира Чолаков. Той обясни, че заради агресивните нарушители, които действат основно през нощта, на „Общинската охрана“ са необходими млади, енергични и силни хора, които да вдъхват респект. Според Чолаков хората, в чиито населени места вече има такава охрана, са заявили, че вече са спокойни и удовлетворени от работа на екипите. Инициативата е на кмета на общината Стефан Радев след поет ангажимент към жителите на селата за опазване на селскостопанската им продукция и намаляване на кражбите. По негово разпореждане управителят на общинската охранителна фирма е разработил проекта. Чолаков каза още, че проектът е пилотен и се надява работата да бъде успешна, за да се засили охраната и в други населени места.

Управителят на общинското дружество отбеляза, че от години само се говори за засилване на охраната по селата, но нищо не се е правило до сега. Чолаков благодари на кмета Стефан Радев за инициативата, която ще спомогне за опазване на имуществото и селскостопанската продукция на малки и средни производители.Call Now Button