Успешно приключи проекта за охрана на селскостопанските имоти в Сливенските села
Проектът за охрана на селскостопанската продукция в малки населени места на територията на община Сливен беше отчетен като успешен днес от управителя на „Общинска охрана и СОТ“ Петко Чолаков. Приоритетно бяха охранявани дребните и средни производители, които нямат възможност сами да осигурят хора за опазване на продукцията си. Екипите бяха в помощ и на полицията, като имаха непрекъсната координация. Проектът се осъществи по идея на кмета Стефан Радев заради нарастващата от години необходимост от засилване на охраната по селата поради зачестили набези върху продукцията и имотите на жителите. Срокът за осъществяването му беше от месец май до месец октомври 2017 г.
   „За хората е голям проблем някой да открадне произведената от тях с много труд продукция. Целта на проекта беше да се спрат набезите върху селскостопанската продукция “, заяви Стефан Радев пред присъстващите на срещата кметове на населени места и представители на полицията.
 Петко Чолаков припомни, че охранителите бяха 15, наети на трудов договор. Патрулираха по двама души с три автомобила в 25 населени места. Охранителите бяха подбрани от кметовете на населените места. За нуждите на проекта бяха обособени три центъра – гр. Кермен и селата Жельо войвода и Самуилово.
   В района с център Кремен за месеците, в които са работили патрулните екипи, са установени 42 лица, извършили различни законови нарушения. В района с център с. Жельо войвода са установени 15 извършители на кражби. Съвместно с органите на полицията е работено по случай с разбит магазин в с. Жельо войвода и изсечена прасковена градина. В района с център Самуилово са установени 25 закононарушители. Петко Чолаков отчете като слабост недостатъчно добрата комуникация между екипите с някои кметове на населени места, а села с по-висок ръст на престъпност са останали извън обхвата на проекта.
 Главен инспектор Венелин Гецов, началник сектор „ Охранителна полиция“ при РУ- Сливен изрази надежда, че проектът ще продължи, защото е показал своя превантивен ефект. Подобно мнение изразиха и старши инспектор Борис Борисов, началник участък „Запад“ при РУ-Сливен и старши инспектор Мариан Митев, началник участък „ Петолъчка“. Те се обединиха около това, че екипите помагат на полицията и че има по-добра превантивна работа.
 По време на срещата кметът Стефан Радев подчерта, че Община Сливен, въпреки финансовото си състояние, успя да задели средства за охрана на реколтата по полето.
   Кметът на село Глушник Димитър Петков изрази мнение, че не е възможно двама души да обхванат 11 населени места, в какъвто район попада Глушник, и предложи да има пъдар във всяко село. Той  има идея да се потърсят арендаторите по места, за да подпомогнат финансово охраната на имотите.
 Подкрепа за проекта изрази кметът на гр. Кермен Живко Жечев, както и кмета на с. Жельо войвода Стоян Генов. Димо Станков, кмет на с. Крушаре смята, че проектът има слабости, но от него има полза.  Всички присъстващи се обединиха около идеята че нормативната база, която регламентира охраната на полските имоти, е остаряла и че чрез народните представители тя трябва да се актуализира, за да бъде адекватна на съвремието.
   Предстои анализ на свършеното по проекта и на предложенията, направени днес. „Надявам се да имаме сили да продължим проекта, каза в края на срещата кметът Стефан Радев.


Call Now Button