ПЕТКО ЧОЛАКОВ: УСПЕШНИ СА КАМПАНИИТЕ В ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ОХРАНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

Господин Чолаков, и тази година общината отпуска средства за охрана на селскостопанската продукция в малките населени места. Какъв е интересът на хората и на кметовете от тази дейност?

За трета поредна година общината успява да задели финансов ресурс и да осигури охраната в малките населени места в общината, като тази година, традиционно имаме разширяване на обхвата. Започнахме с 3 центъра, миналата година бяха 4, а сега са 5 центъра, с 25 охранители.

Район „Запад“ е по-големият район. Включва 4 обособени центъра с 24 населени места. Първият е град Кермен, включващ 8 населени места освен центъра: селата Младово,  Бозаджии, Скобелево, Биково, Николаево, Чокоба и Глуфишево.

Следващият център е село Самуилово. Включва 6 населени места освен центъра: селата Крушаре, Гергевец, Панаретовци, Мечкарево, кв. „Речица“.

Третият център в район „Запад“ е село Гавраилово, включващ 6 населени места освен центъра: селата Чинтулово, Малко Чочовени, Селиминово, Голямо Чочовени, Бинкос.

Новият център, който изграждаме тази година , е село Злати Войвода, който включва 4 населени места, заедно с центъра – селата Ковачите, Струпец и Старо село. Освен с желанието на населението и на кметовете, се съобразихме и с информацията, която полицията ни предостави като оперативна обстановка. Оказа се, че макар и малък, районът е много усложнен като оперативна обстановка и с кражби на селскостопанска продукция.

Район „Изток“ включва 1 обособен център с 11 населени места. Това е най-големият център – село Желю Войвода, към който са включени кв. „Дебела кория“ и селата Сотиря, Тополчане, Калояново, Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово, Горно Александрово, Камен.

Общо охранителите са 25, с 5 автомобила. Те обслужват тези 5 центъра.

Какви са отзивите и резултатите от предишните кампании?

Предишните две кампании бяха много успешни. Резултатите ги отчитаме в края на охраняемия период, в края на октомври. Самата дейност започва в началото на май. Това, което споделят кметовете, а и населението, е че успяваме до голяма степен да се справяме с тази престъпност и с кражбите на селскостопанската продукция в охраняемите региони. Затова и интересът към тази охрана е завишен. Основно трябва да се каже, че това, което ръководството на общината е взело под внимание и независимо от финансовите затруднения, които изпитваше, успя да осигури този ресурс и да се опази селскостопанската продукция на дребните и средните производители. По-едрите и крупните производители успяват и си наемат охрана от частни фирми, но те имат по-голям финансов ресурс и могат да си заплатят тази услуга.

Има ли други общини, които финансират подобен тип охрана?      

Поне аз не знам и не съм прочел някъде. Навремето имаше една национална програма. Похарчиха се милиони, но тя беше организирана на друг принцип. Министерството на земеделието и храните, социалното министерство и това на вътрешните работи организираха тази програма, мащабът й беше по-голям, но ефективността и резултатите мисля, че не бяха на нужното ниво. Това, което правим в сливенска община, по инициатива на кмета Стефан Радев след поет ангажимент към жителите на населените места, е пилотен проект, който, може да се каже, е добра практика и добър опит. И други общини проявяват интерес за това, което правим.

Има ли планове тази кампания да продължи и през следващите години?    

Плановете са съобразно финансовото състояние и желанието на гражданите в малките населени места, кампанията да продължи. Като за съжаление, извън обхвата на нашата охрана остават селата в планинската част на общината. Там, поради спецификата на региона, има какво да се охранява, но на този етап се залага на селскостопанската продукция в равнинната част на общината.

Източник: sliveninfo.bgCall Now Button