Сигурност

Денонощено наблюдение и охрана на Вас и Вашите обекти.

Реакция

Патрули във всички райони на града и областта за бързо реагиране.

Сертификати

Лицензи издадени от ГД “Национална полиция“ и „КРС“-гр.София.

Сфери на работа

Предлагаме различни видове охрана: физическа, СОТ, с видеонаблюдение. Също предлагаме и изграждане на системи за сигнално охранителна техника и пожароизвестяване.

Физическа охрана

Контрол и насочване на външни лица, проверки, наблюдения и обход на обектите.

СОТ Охрана

Обезпечаване и мониторинг на обекти със сигнално охранителна техника.

Охрана с видеомониторинг

Мониторинг на обекти и реагиране с патрулен автомобил при алармено събитие.

Видеонаблюдение

Изграждане на системи за видеонаблюдение, според нуждите на обекта.

Пожароизвестителна техника

Изграждане и монтиране на пожароизвестителни системи.

План за охрана

Изискваме от Ръководството Ви съвместно обсъждане на плана за действие при бедствени ситуации, природни бедствия, пожар, терористични актове и други аварийни ситуации.

Охраната трябва да е запозната с материално отговорните лица и техните имена, телефони и адреси за връзка и за съдействие.

Изготвяме План за охрана, изцяло съобразен с вътрешния правилник на Възложителя.

196
Камери за наблюдение
52
Обекта с физическа охрана
438
Обекта със СОТ охрана

Комфорт и сигурност за клиента

Фирма „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ работи за:

Опазване имиджа на Възложителя;
Съхраняване и опазване на фирмената тайна;
Опазване на физическата цялост на Възложителя и работещите за него служители;
Добри обноски към клиентите на фирмата Възложител;
Недопускане проникването на външни лица в охранявания обект;
Опазване имуществото Ви и пресичане на злонамерени действия срещу него;

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или заяка, не се колебайте да се свържете с нас!

Call Now Button