PARADOX-1-499x499
СОТ Охрана

Обезпечаване и мониторинг на обекти със сигнално охранителна техника.

Охрана с видеонаблюдение

Мониторинг на обекти и реагиране с патрулен автомобил при алармено събитие.

Физическа охрана

Контрол и насочване на външни лица, проверки, наблюдения и обход на обектите.

3050-7150-cutout-shadow
Охрана с видеонаблюдение

Фирма „Общинска охрана и СОТ-Сливен“  се ангажира с гаранционна и извънгаранционна поддръжка, а така също с месечна профилактика на изградени вече системи.

ds-k1t801m
Контрол на достъп

Изграждане, поддръжка на системи за контрол на достъп и ТРЗ

Sequence-07.Still006
Обучение на охранители

„Общинска охрана и СОТ –Сливен“ЕООД

Когато решавате да поверите напълно отговорността за вашата лична сигурност, сигурността на вашия дом, имущество и бизнес на охранителна компания, Вие проверявате и търсите доказателства за:

 • коректност и добро име в охранителния бранш;
 • мениджмънт с необходимия потенциал от професионален опит, знания и култура;
 • лоялни служители, реагиращи адекватно във всяка ситуация;
 • ефективна 24–часова охрана и център за денонощен мониторинг;
 • креативни администратори, предлагащи съвременно ниво на бизнес комуникация;
 • екип от професионалисти, на който може да се доверите още след първата среща.

Това са ключовите показатели, които ще Ви направляват за да направите своя избор сред множеството охранителни фирми  на територията на  Община Сливен . Това са и основите, на които „Общинска охрана и Сот – Сливен” ЕООД гради своя бизнес, развива се и защитава лидерската си позиция от 2001 година до сега.

Сигурност

Денонощно наблюдение и охрана на Вас и Вашите обекти.

Реакция

Патрули във всички райони на града и областта за бързо реагиране.

Лицензи

Лицензи издадени от ГД “Национална полиция“ и „КРС“-гр.София.

Обръщение към клиентите на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД от Управителя на фирмата Петко Чолаков

Уважаеми клиенти на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД

На 12.07.2019г. се навършиха 18 години от регистрирането на фирма „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД която още от 2001г. започва да извършва охранителна дейност.

През изминалите години се утвърдихме като безспорен лидер в комплексния  тип охрана ( охрана с физически лица; охрана със сигнално охранителна техника  (СОТ), паник бутон; видеонаблюдение; пожароизвестяване; периметрова охрана)  на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана по опазване на обществения ред в Община Сливен, охрана на полски имоти и др.

Във фирмата работят над 180 охранители. Наши клиенти са 98% от училища и детски градини на територията на Община Сливен, общински имоти, музеи, галерии, медицински центрове, аптеки,  магазини, офиси, бензиностанции, както и много апартаменти и къщи доверили се на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД

От 2017г. и до настоящия момент охраняваме всички земеделски имоти нахождащи се на територията на 34 села от територията на Община Сливен. Охраната на селскостопанската продукция се осъществява от 25 охранителя разполагащи с 5 автомобила структурирани в 5 центъра както следва:

 • Център гр.Кермен;
 • Център с.Гавраилово;
 • Център с.Самуилово;
 • Център с.Злати войвода;
 • Център с.Желю войвода.

На практика е обхваната 100% от равнинната част от Община Сливен. Фирмата разполага и с два изнесени мобилни охранителни екипа ситуирани изток, юг, запад на територията на Общината за охрана на вилни имоти и къщи по селата.

Служителите на фирмата осъществяват охрана и опазване на обществения ред,  пресичат и предотвратяват вандалски прояви на територията на град Сливен.

Наш приоритет са охраната на паркове Юнак, Асеновец, всички детски и спортни площадки на територията на града.

Охранителите от „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ЕООД съвместно със служителите на РУ на МВР гр.Сливен и инспектори от Община Сливен работят по Наредбата за Обществения ред по различни тематични проекти, свързани с велосипеди по главната улица, каруци, кучета и други.

Благодаря Ви, че сте избрали нашата фирма и сте изиграли важна роля както за нейното развитие  и утвърждаване, така и за утвърждаване на дейностите по охрана в съответствие с новия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД)  от 2018г. От началото на тази година обновихме автопарка на фирмата с два чисто нови автомобила, изградихме модерен видеоцентър в реално време, отлично подготвени мобилни охранителни патрули с което гарантираме на нашите клиенти сигурност, без компромиси!

Нашите усилия са възнаградени с факти и доказателства за това, че посегателствата в обектите охранявани от нас са сведени до минимум и се пресичат от изключително бързите действия на мобилни патрули.

На 01.10.2018г. започна пълното прилагане на новия Закон за частната охранителна дейност , за който издадения лиценз за извършване на охранителна дейност № 264/03.08.2004г.  беше допълнен с нова услуга „Сигнално охранителна дейност“  и нов лиценз № 3/02-37/28.08.2018г. за охрана на селскостопанска имущество.

От полученото допълнение към лиценза, както и от условията, публикувани в НАРЕДБА 8121з-610/11.06.2018г. и  НАРЕДБА 8121з-611/11.06.2018г. на Министерството на вътрешните работи за охранителните фирми произтичат конкретни задължения за пълно спазване  на минималните изисквания за сигурност от Закона. Те ни налагат да предприемем следното:

 • Да се отрази и докаже правото за ползването на имуществото от Възложителите – като собственици или негови ползватели на законово основание.
 • Да се посочи времето за реакция на получените алармени сигнали и броя и числеността на мобилните охранителни патрули в населеното място.
 • Да се поеме ангажимент за техническо поддържане и профилактика на Сигнално-охранителните и известителните системи в обекта.
 • Да се конкретизират условията и сроковете за съхранение на информацията по отношение използването на системи за видеоконтрол и контрол на достъпа в обектите.
 • Да се поемат ангажиментите за използване и опазване на личните данни за физическите лица, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.
 • Не можем да не отбележим, че от 2001 г. до сега, цената на нашата услуга не е увеличавана, въпреки направените от нас огромни инвестиции в дейността и чувствителните промени на живота в България!
 • Благодарим Ви за проявеното разбиране.

План за охрана

Изискваме от Ръководството Ви съвместно обсъждане на плана за действие при бедствени ситуации, природни бедствия, пожар, терористични актове и други аварийни ситуации.

Охраната трябва да е запозната с материално отговорните лица и техните имена, телефони и адреси за връзка и за съдействие.

Изготвяме План за охрана, изцяло съобразен с вътрешния правилник на Възложителя.

Комфорт и сигурност за клиента

Фирма „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ работи за:

Опазване имиджа на Възложителя;
Съхраняване и опазване на фирмената тайна;
Опазване на физическата цялост на Възложителя и работещите за него служители;
Добри обноски към клиентите на фирмата Възложител;
Недопускане проникването на външни лица в охранявания обект;
Опазване имуществото Ви и пресичане на злонамерени действия срещу него;

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или заяка, не се колебайте да се свържете с нас!

Call Now Button